Tag Archives: kiểm định hệ thống chống sét

Kiểm định hệ thống chống sét

Tiêu chuẩn kiểm định hệ thống chống sét thường gọi là TCVN 9385:2012, theo quy trình này chúng ta nên thường xuyên kiểm tra và bảo trì các thiết bị chống sét, nên kiểm tra ít nhất 1 lần trong năm để mức độ an toàn cao hơn. Mối nguy hại của sét và những việc cần thiết phải kiểm …

Read More »

Kiểm định hệ thống chống sét

Kiểm định hệ thống chống sét là việc làm thường xuyên nhằm kiểm tra và đánh giá chung về độ an toàn của hệ thống chống sét. Việc làm này là hết sức cần thiết để giảm thiểu những tác hại khi thời tiết bắt đầu vào mùa mưa bão. Theo quy định hiện hành thì kiểm định hệ thống chống sét phải …

Read More »