Chính sách an toàn lao động mới nhất 2019

An toàn lao động là vấn đề vô cùng quan trọng mà bất cứ doanh nghiệp hay đơn vị nào đều phải đặt lên vị trí hàng đầu. Việc thực hiện chính sách an toàn lao động nhằm mục đích đảm bảo an toàn lao động cho người thực hiện công việc.

Mỗi một đơn vị đều phải đưa ra những chính sách an toàn lao động và thực hiện một cách triệt để, điều này giúp bảo vệ an toàn tính mạng cho chính những người thực hiện.Hãy cùng công ty môi trường Etech tìm hiểu những thông tin liên quan đến chính sách an toàn lao động cụ thể như sau.

An toàn lao động là gì?

An toàn lao động được biết đến là tình trạng điều kiện lao động không gây nguy hiểm trong sản xuất bao gồm kỹ thuật an toàn và chính sách pháp luật về an toàn với mục tiêu phòng ngừa những yếu tố nguy hiểm, ngăn ngừa tai nạn lao động.

Ý nghĩa của công tác an toàn lao động

Thể hiện quan điểm chính trị

Con người là vốn quý nhất của xã hội trong đó con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển xã hội nên hơn bao giờ hết con người luôn luôn phải được bảo vệ và phát triển.

Thể hiện ý nghĩa về mặt xã hội

Người lao động là tế bào của gia đình và gia đình là tế bào của xã hội nên hơn bao giờ hết người lao động cần được chăm lo quan tâm đến đời sống để họ có được cuộc sống ấm lo góp phần thúc đấy xã hội phát triển văn mìn.

Mang lại lợi ích kinh tế lớn

Thực hiện tốt an toàn lao động giúp bạn hạn chế được nguy cơ gây mất an toàn, tai nạn từ đó giảm thiểu chi phí cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh cũng như những thiệt thòi khi dừng hoạt động sản xuất vì vấn đề tai nạn lao động.

Nội dung chính sách an toàn lao động

Trong chính sách an toàn lao động phải đảm bảo có đầy đủ các hạng mục, khía cạnh về việc đảm bảo an toàn lao động. 

Chính sách an toàn lao động

  • Đặt vấn đề an toàn lao động lên hàng đầu và thể hiện đây chính là một trong những đường lối chính sách phát triển của công ty.
  • Tổ chức, trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ bảo đảm an toàn lao động cho hệ thống máy móc cũng như việc duy trì hệ thống đảm bảo an toàn cho người lao động thực thi nhiệm vụ
  • Phân định rõ ràng, trách nhiệm về an toàn cho người lao động
  • Cung cấp đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho người lao động thực thi nhiệm vụ một cách ăn toàn.
  • Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, hạn chế những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình làm việc.
  • Có bộ phận chuyên trách đôn đốc kiểm tra và hướng dẫn đào tạo thực hiện theo đúng các nguyên tắc đảm bảo an toàn lao động.

Trách nhiệm thực thi

Đối với đơn vị, doanh nghiệp

Đơn vị, doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm thực thi chính sách để đảm bảo an toàn lao động cho người lao động thông qua các chương trình đào tạo, phổ biến kiến thức cũng như hướng dẫn thực thi công tác bảo đảm an toàn.

Đối với người lao động

Người lao động trong quá trình thực hiện công việc phải đảm bảo tuân thủ theo đúng những quy định, yêu cầu về an toàn lao động cũng như nhận biết mối nguy, rủi ro để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình.

Như vậy với việc đề xuất và thực hiện chính sách an toàn lao động theo đúng quy định sẽ hạn chế tối đa được những rủi ro, tai nạn lao động trong quá trình thực hiện công việc. Đồng thời đây cũng là một biện pháp giúp tiết kiệm chi phí và hướng đến sự phát triển an toàn bền vững của mọi đơn vị, quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *